การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมรองผู้อำนวยการ ได้ร่วมการประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน
20211024013921.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013922.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013923(1).jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013923.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013924.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | https://www.pongsanook.ac.th 20211024013925.jpg - การประชุม สัมมนากิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 | https://www.pongsanook.ac.th