1964 1857 1167 1664 1149 1152 1722 1927 1600 1467 1300 1516 1284 1976 1438 1682 1781 1957 1443 1137 1684 1314 1177 1286 1473 1129 1504 1131 1605 1011 1078 1701 1537 1187 1688 1054 1818 1811 1152 1762 1173 1235 1022 1196 1299 1273 1739 1371 1707 1957 1348 1640 1305 1235 1340 1775 1494 1835 1852 1012 1161 1309 1280 1711 1945 1852 1225 1425 1895 1665 1593 1947 1648 1682 1502 1750 1733 1852 1275 1569 1281 1128 1216 1588 1405 1298 1173 1434 1869 1254 1225 1951 1871 1920 1490 1750 1868 1372 1898 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และครูพี่เลี้ยง ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา นักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 - 27 กันยายน 2567 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20240515020338.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020341.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020342.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020344.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020345.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020346.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020348.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020349.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020351.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020352.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020353.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020356.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020357.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020359.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240515020400.jpg - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (4 ปี) ชั้นปีที่ 4 (ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567) ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th