1989 1146 1425 1708 1840 1425 1095 1052 1949 1077 1843 1122 1912 1526 1096 1523 1289 1393 1423 1230 1190 1726 1696 1412 1591 1308 1571 1398 1861 1364 1396 1538 1830 1336 1667 1195 1663 1702 1941 1752 1481 1013 1871 1652 1311 1749 1871 1928 1770 1476 1545 1197 1661 1438 1764 1150 1052 1950 1549 1625 1255 1732 1625 1515 1077 1943 1531 1625 1804 1925 1793 1640 1805 1062 1148 1535 1460 1729 1317 1407 1709 1576 1085 1529 1956 1144 1999 1437 1926 1653 1779 1659 1114 1757 1334 1642 1604 1452 1132 ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ขณะนี้ระบบวัดผลได้เปิดให้ตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์แล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ตาม Link ด้านล่าง
https://www.pongsanook.ac.th/?p=page-api-check-grade&page_id=129