1230 1498 1346 1601 1089 1721 1934 1000 1028 1855 1971 1606 1788 1570 1987 1756 1006 1300 1608 1113 1961 1289 1053 1002 1931 1440 1300 1587 1651 1928 1947 1040 1855 1868 1307 1799 1789 1703 1574 1849 1918 1860 1896 1005 1050 1908 1296 1323 1320 1292 1136 1397 1492 1382 1324 1735 1552 1893 1214 1532 1509 1689 1035 1805 1954 1271 2000 1561 1013 1077 1764 1998 1668 1419 1801 1641 1450 1792 1740 1210 1075 1845 1400 1071 1277 1043 1367 1086 1484 1128 1999 1788 1282 1347 1139 1570 1172 1840 1664 ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง"
วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูระดับปฐมวัย ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษาเปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง “EF ทักษะสมองสดใส เด็กปฐมวัยลำปาง” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดลำปาง โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดท้องถิ่นจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง
20240405005021.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005022(1).jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005022.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005023.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005024.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005025.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005027.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005029.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005030.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005031.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005035.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005039.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005045.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005056.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005105.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005109.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005110.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005112.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005114.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา