1547 1163 1334 1352 1912 1527 1498 1707 1343 1796 1654 1573 1473 1369 1174 1620 1033 1092 1384 1948 1844 1090 1946 1298 1014 1930 1069 1323 1202 1707 1947 1151 1876 1172 1698 1844 1662 1804 1796 1218 1443 1432 1052 1837 1316 1580 1964 1406 1826 1037 1779 1126 1217 1949 1504 1751 1507 1856 1625 1324 1650 1958 1129 1380 1189 1060 1731 1314 1204 1214 1570 1604 1736 1688 1160 1706 1769 1901 1690 1525 1647 1385 1877 1124 1364 1299 1581 1183 1735 1004 1531 1157 1737 1776 1860 1967 1414 1065 1211 ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
- ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 คน
- ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 34 คน
20240328005828.jpg - ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 | https://www.pongsanook.ac.th 20240328005829.jpg - ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 | https://www.pongsanook.ac.th 20240328005830.jpg - ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 | https://www.pongsanook.ac.th 20240328005831.jpg - ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 | https://www.pongsanook.ac.th 20240328005832.jpg - ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 | https://www.pongsanook.ac.th 20240328005833.jpg - ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2567 | https://www.pongsanook.ac.th