1597 1426 1301 1699 1839 1294 1930 1069 1180 1594 1501 1383 1492 1337 1701 1277 1124 1698 1614 1240 1736 1091 1278 1912 1536 1545 1916 1104 1118 1636 1740 1792 1342 1485 1442 1356 1622 1317 1400 1148 1468 1196 1846 1887 1062 1767 1883 1644 1824 1517 1401 1916 1177 1177 1457 1489 1383 1192 1234 1903 1502 1403 1783 1677 1973 1212 1258 1483 1067 1491 1813 1666 1796 1347 1797 1620 1927 1426 1983 1095 1945 1444 1492 1660 1301 1018 1405 1672 1879 1546 1584 1931 1768 1134 1997 1926 1237 1520 1009 ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของรายวิชา - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของรายวิชา

20240328005215.jpg - ผลคะแนน O-NET  ปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของรายวิชา | https://www.pongsanook.ac.th