1517 1489 1036 1226 1486 1783 1307 1312 1816 1140 1933 1367 1970 1746 1814 1356 1871 1074 1153 1406 1987 1185 1145 1717 1912 1008 1807 1349 1444 1471 1765 1204 1032 1296 1133 1000 1699 1586 1283 1388 1070 1246 1127 1549 1893 1638 1464 1557 1842 1598 1088 1354 1599 1460 1141 1867 1045 1937 1802 1543 1751 1497 1842 1359 1520 1635 1556 1941 1939 1145 1105 1325 1835 1559 1717 1218 1699 1176 1960 1868 1798 1287 1640 1997 1744 1153 1583 1967 1207 1863 1107 1556 1891 1759 1275 1617 1892 1539 1969 รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

เยี่ยมคลอดบุตรและมอบของขวัญกำลังใจ
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบหมายให้นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ นางสาวชลันดา นิลสนธิและนางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20240328004223.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004224.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004225.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004226.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004227.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004228.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004230.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004231(1).jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004231.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004233.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004235.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004236.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004238.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004239.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004240.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004241.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004243.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th 20240328004244.jpg - รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูสายอุนบาล ได้เข้าเยี่ยมคุณครูวรรณิดา อินชัยยงค์ หลังการคลอดบุตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ | https://www.pongsanook.ac.th