1245 1416 1133 1107 1463 1217 1581 1379 1199 1478 1977 1193 1246 1977 1170 1148 1997 1320 1923 1736 1226 1752 1441 1453 1897 1549 1550 1916 1547 1259 1726 1112 1956 1681 1942 1337 1738 1834 1853 1200 1732 1643 1728 1906 1976 1371 1025 1888 1352 1145 1317 1320 1010 1810 1814 1863 1251 1433 1561 1120 1652 1995 1377 1917 1171 1304 1946 1143 1229 1095 1369 1934 1386 1673 1762 1118 1120 1846 1842 1640 1406 1803 1484 1682 1662 1352 1475 1166 1659 1286 1952 1009 1016 1872 1018 1713 1751 1158 1058 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงาม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงาม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบหมายให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงาม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ป่วยให้หายในเร็ววัน
20240325065419.jpg - คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงาม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065420.jpg - คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงาม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065422.jpg - คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงาม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20240325065423.jpg - คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ นางวัชิราภรณ์ โตงาม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th