คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับคณะครูสายชั้นอนุบาล เพื่อประกอบการวางแผน การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน
20211015102220.jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102235.jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102236.jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102237(1).jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102237.jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102239(1).jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102239.jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102241(1).jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015102241.jpg - คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 | https://www.pongsanook.ac.th