1455 1165 1190 1273 1502 1879 1637 1394 1544 1620 1749 1748 1541 1260 1519 1826 1921 1331 1537 1102 1806 1662 1491 1496 1810 1030 1501 1507 1782 1292 1144 1603 1074 1810 1666 1379 1372 1766 1947 1872 1348 1475 1467 1943 1635 1902 1194 1800 1025 1146 1315 1234 1998 1513 1203 1202 1767 1074 1871 1804 1905 1153 1980 1668 1817 1374 1094 1604 1368 1773 1121 1048 1403 1678 1744 1741 1479 1725 1454 1313 1216 1831 1374 1965 1634 1599 1987 1880 1750 1029 1654 1823 1457 1361 1762 1950 1300 1606 1219 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิชาการ" ณ ห้องแจ่งหัวริน
20211015101920.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101921.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101922.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101923(1).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101923.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101924.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101925.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101926.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101936.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101937.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101938.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101939.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | https://www.pongsanook.ac.th