1616 1395 1596 1696 1724 1741 1034 1298 1213 1529 1195 1711 1427 1391 1076 1023 1759 1761 1735 1528 1259 1281 1525 1955 1410 1407 1227 1717 1166 1593 1037 1329 1578 1493 1740 1912 1972 1020 1384 1858 1214 1624 1615 1905 1179 1533 1462 1425 1760 1840 1997 1090 1110 1915 1934 1720 1363 1746 1826 1273 1637 1752 1615 1095 1426 1527 1671 1973 1256 1215 1044 1222 1206 1840 1819 1084 1941 1478 1729 1330 1781 1927 1152 1844 1112 1560 1186 1472 1971 1951 1662 1045 1865 1010 1651 1569 1445 1228 1948 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

https://www.facebook.com/pongsanook/videos/861749442632013/?locale=th_TH