1305 1836 1840 1638 1957 1013 1956 1061 1450 1956 1955 1031 1449 1863 1217 1734 1051 1872 1014 1968 1703 1823 1487 1762 1154 1411 1046 1782 1779 1039 1821 1823 1730 1450 1282 1134 1079 1171 1371 1507 1370 1455 1019 1467 1640 1524 1151 1884 1942 1525 2000 1476 1303 1780 1876 1296 1479 1211 1047 1963 1345 1115 1218 1842 1050 1637 1065 1396 1968 1058 1665 1286 1012 1423 1066 1196 1877 1005 1916 1057 1167 1501 1514 1602 1315 1296 1714 1178 1659 1753 1512 1169 1082 1230 1902 1704 1907 1723 1569 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

https://www.facebook.com/pongsanook/videos/861749442632013/?locale=th_TH