1985 1210 1039 1845 1026 1822 1487 1977 1074 1725 1253 1688 1711 1336 1266 1477 1807 1568 1821 1462 1893 1091 1573 1877 1515 1991 1327 1356 1605 1809 1485 1262 1868 1536 1164 1458 1626 1823 1387 1086 1225 1974 1071 1516 1016 1798 1033 1424 1643 1836 1191 1066 1610 1997 1699 1222 1525 1218 1640 1395 1883 1352 1161 1872 1899 1375 1899 1192 1450 1203 1438 1746 1859 1433 1598 1024 1827 1441 1289 1812 1815 1143 1022 1895 1072 1337 1616 1593 1515 1249 1752 1226 1892 1593 1701 1482 1786 1337 1552 ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก
20211015101518.jpg - ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101526.jpg - ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101528.jpg - ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101529.jpg - ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101530.jpg - ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | https://www.pongsanook.ac.th