มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านปงสนุก
20211015101307.jpg - มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101308.jpg - มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101309.jpg - มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101310(1).jpg - มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20211015101310.jpg - มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 | https://www.pongsanook.ac.th