1069 1597 1043 1185 1447 1856 1705 1430 1470 1678 1943 1646 1103 1235 1903 1421 1631 1683 1909 1482 1565 1706 1298 1605 1230 1967 1395 1551 1370 1491 1764 1674 1117 1934 1673 1987 1518 1951 1262 1690 1568 1681 1313 1258 1521 1688 1079 1400 1933 1061 1928 1801 1064 1718 1734 1349 1290 1176 1625 1995 1833 1451 1657 1029 1351 1292 1935 1882 1676 1369 1229 1933 1286 1331 1478 1944 1135 1651 1180 1582 1446 1078 1809 1296 1478 1200 1160 1014 1325 1241 1478 1215 1780 1959 1561 1329 1837 1323 1629 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่
1.เด็กชายนฤเศรษฐ์ ปะระมะ
2.เด็กหญิงเขมินทรา โชคจิตติพัฒน์
3.เด็กชายพงศ์หิรัญ กันทะ
4.เด็กหญิงรวิภา ไชยวรรณ์
5.เด็กชายสิทธิจักษ์ ชุ่มเชย
6.เด็กชายกฤตยชญ์ ชนะกอก
เด็กชายจักรวรรดิ เจริญวงศ์
20240228080542.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080543.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080545.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080546.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080548(1).jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080548.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080550.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th 20240228080551.jpg - มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วม การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รางวัลเหรียญทองแดง | https://www.pongsanook.ac.th