1308 1442 1304 1895 1684 1165 1254 1063 1546 1984 1878 1731 1578 1438 1923 1387 1331 1122 1326 1855 1769 1297 1050 1763 1710 1508 1966 1613 1284 1629 1527 1848 1591 1331 1496 1366 1352 1962 1985 1532 1538 1832 1331 1459 1411 1779 1967 1421 1246 1137 1005 1208 1691 1195 1402 1123 1843 1553 1353 1937 1192 1346 1374 1778 1589 1388 1439 1009 1848 1735 1023 1191 1308 1982 1476 1501 1408 1829 1347 1105 1670 1739 1828 1041 1851 1384 1307 1644 1852 1229 1364 1521 1666 1718 1620 1715 1924 1216 1677 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง