1925 1443 1556 1239 1290 1648 1798 1874 1795 1941 1172 1615 1737 1950 1831 1891 1820 1990 1641 1410 1146 1074 1850 1243 1576 1220 1499 1076 1027 1897 1406 1136 1073 1792 1632 1201 1465 1927 1373 1817 1303 1048 1868 1463 1865 1983 1059 1316 1487 1127 1505 1192 1296 1868 1381 1352 1605 1143 1195 1034 1828 1791 1066 1907 1052 1395 1058 1306 1585 1934 1027 1924 1522 1099 1391 1926 1551 1140 1116 1738 1771 1914 1229 1997 1820 1164 1690 1962 1031 1066 1335 1793 1646 1215 1494 1313 1731 1725 1501 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ปีการศึกษา 2566 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก
20240209154551(1).jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th 20240209154551.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th 20240209154553.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th 20240209154554.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th 20240209154555.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th 20240209154557.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th 20240209154558.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th 20240209154606.jpg - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พบปะพูดคุย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET | https://www.pongsanook.ac.th