1671 1889 1777 1625 1333 1142 1872 1642 1889 1011 1335 1452 1509 1860 1758 1962 1460 1602 1240 1396 1961 1591 1203 1947 1224 1312 1149 1039 1224 1123 1262 1144 1188 1115 1835 1364 1276 1618 1327 1293 1667 1444 1327 1282 1565 1607 1390 1292 1187 1982 1851 1551 1494 1106 1226 1249 1299 1972 1287 1866 1098 1183 1678 1827 1031 1325 1797 1300 1024 1663 1498 1046 1094 1249 1486 1686 1897 1277 1006 1587 1772 1118 1664 1749 1231 1715 1433 1080 1249 1564 1296 1995 1502 1915 1372 1098 1181 1966 1487 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมระบายสีและการ์ดอวดพรวันตรุษจีน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันตรุษจีน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้การจัดกิจกรรมวันตรุษจีน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pongsanook&set=a.884964250092790