1911 1898 1018 1236 1504 1131 1904 1256 1676 1575 1158 1034 1627 1768 1938 1962 1248 1103 1356 1728 2000 1678 1544 1187 1699 1590 1987 1653 1744 1325 1425 1621 1581 1309 1536 1592 1960 1350 1993 1742 1819 1597 1461 1021 1446 1562 1433 1467 1960 1633 1938 1841 1918 1292 1873 1642 1136 1173 1240 1969 1234 1546 1842 1421 1662 1357 1223 1988 1564 1322 1804 1271 1066 1470 1900 1232 1422 1068 1064 1297 1789 1253 1800 1374 1882 1066 1654 1885 1752 1689 1390 1418 1548 1910 1952 1126 1732 1613 1427 เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก
20240209152522(1).jpg - เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th 20240209152522.jpg - เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 | https://www.pongsanook.ac.th