1788 1392 1348 1716 1409 1959 1791 1694 1355 1058 1184 1465 1716 1308 1347 1257 1810 1191 1415 1604 1371 1375 1743 1855 1573 1613 1786 1128 1007 1317 1130 1061 1646 1857 1181 1306 1918 1716 1231 1233 1302 1537 1962 1364 1924 1346 1446 1197 1417 1036 1573 1704 1261 1284 1133 1478 1104 1414 1236 1739 1859 1291 1323 1698 1004 1304 1674 1885 1357 1816 1674 1358 1699 1214 1634 1280 1368 1199 1206 1074 1779 1452 1056 1668 1232 1102 1900 1614 1411 1724 1031 1171 1097 1894 1507 1378 1844 1178 1944 ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก

แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) นำโดยนางลักขณา เพ็งรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ด้วยความยินดียิ่ง
20231120015334.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015335.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015337.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015338.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015339.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015340.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th