1977 1687 1412 1038 1398 1196 1716 1784 1159 1444 1295 1437 1673 1605 1930 1484 1700 1610 1607 1378 1485 1032 1478 1264 1202 1834 1039 1406 1934 1884 1626 1148 1340 1211 1644 1498 1722 1243 1264 1910 1998 1340 1991 1837 1629 1161 1777 1678 1544 1646 1112 1488 1221 1165 1921 1932 1546 1468 1786 1251 1577 1776 1295 1278 1024 1112 1731 1498 1603 1779 1443 1455 1561 1864 1921 1654 1621 1263 1882 1377 1492 1902 1755 1521 1482 1264 1092 1527 1294 1336 1477 1324 1925 1896 1728 1721 1403 1001 1034 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลันดา นิลสนธิ ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลันดา นิลสนธิ ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลันดา นิลสนธิ ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1