1849 1851 1071 1533 1233 1801 1331 1368 1988 1818 1067 1292 1823 1115 1547 1347 1588 1404 1311 1152 1499 1587 1962 1924 1287 1620 1014 1032 1067 1682 1361 1413 1061 1074 1922 1121 1264 1224 1716 1326 1972 1311 1538 1678 1424 1831 1478 1081 1494 1420 1478 1756 1188 1464 1970 1374 1886 1984 1295 1215 1435 1068 1019 1656 1156 1899 1824 1433 1562 1609 1633 1146 1443 1964 1510 1919 1541 1299 1006 1704 1426 1746 1982 1489 1154 1076 1633 1533 1231 1107 1396 1617 1467 1842 1617 1563 1892 1218 1687 การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" 
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่าน และหัวหน้าสายชั้น ร่วมประชุมออนไลน์ การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประชุม Obec Channel เพื่อทำความเข้าใจ และวางแผนการปฏิบัติงานต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ณ ห้องประชุมดอกพร้าว
20230916055827(1).jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055827(2).jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055827.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055829(1).jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055829.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055830.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055831.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055832(1).jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055832.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055833(1).jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055833.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055834.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055836.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th 20230916055837.jpg - การประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย | https://www.pongsanook.ac.th