1202 1657 1603 1268 1225 1912 1677 1623 1341 1018 1047 1152 1902 1419 1959 1361 1049 1873 1409 1798 1919 1739 1906 1418 1775 1130 1121 1799 1015 1625 1868 1365 1092 1745 1501 1991 1512 1130 1730 1642 1836 1436 1681 1879 1428 1319 1187 1044 1918 1548 1255 1759 1139 1937 1694 1545 1893 1236 1633 1828 1201 1050 1335 1646 1793 1192 1027 1636 1515 1467 1821 1756 1846 1154 1165 1388 1599 1704 1209 1560 1794 1820 1720 1543 1512 1519 1986 1416 1278 1616 1317 1311 1778 1027 1444 1561 1190 1433 1685 ผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าเครื่องเสียงใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าเครื่องเสียงใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดการเช่าเครื่องเสียง ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
62.21 KB ดาวน์โหลด