ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย

นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( 1st Winner) ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่
เด็กหญิงพิมพ์วรัตน์ พรหมวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
20230906081330.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th 20230906081331.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th 20230906081333.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th 20230906081334.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th