1811 1242 1379 1815 1157 1080 1977 1428 1289 1331 1033 1372 1180 1429 1332 1221 1223 1777 1397 1014 1111 1554 1842 1922 1364 1849 1420 1922 1593 1484 1814 1647 1210 1297 1218 1505 1233 1819 1809 1573 1006 1443 1596 1053 1219 1301 1816 1461 1367 1178 1529 1606 1457 1770 1275 1924 1766 1988 1767 1368 1366 1177 1254 1543 1222 1260 1076 1859 1481 1750 1967 1841 1848 1562 1591 1955 1825 1817 1582 1632 1154 1847 1990 1483 1792 1837 1350 1983 1304 1754 1748 1411 1808 1380 1199 1587 1270 1472 1431 นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย

นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( 1st Winner) ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่
เด็กหญิงพิมพ์วรัตน์ พรหมวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
20230906081330.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th 20230906081331.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th 20230906081333.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th 20230906081334.jpg - นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสรายการ Tecnifiber-Schools Tennis 10s Tournament 2023 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ที่จังหวัดเชียงราย | https://www.pongsanook.ac.th