ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลาง..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จร..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพ..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธร..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยวิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอ..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เครื่องมัลติมีเดียโ..

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการบ้านนัก..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชา..

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลาง..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั..