ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวัน..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวัน..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบการปรุงอาหาร..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบการปรุงอาหาร สำหรับการเป็นผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางว..

ขออนุมัติใช้ราคากลาง และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

ขออนุมัติใช้ราคากลาง และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดั..

ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ป..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ สพป./สพม ด้วยวิธีประก..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำห..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ สพป./สพม ด้วยวิธีประกวดราค..

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวั..

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น..

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ สพป..

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ สพป./สพม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (..

ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำส..

ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำสพม./สพป.โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวัน..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..