1512 1979 1908 1013 1307 1337 1771 1283 1412 1540 1136 1405 1170 1406 1352 1170 1871 1532 1282 1635 1826 1663 1567 1633 1111 1926 1679 1820 1514 1100 1633 1133 1816 1509 1631 1998 1977 1991 1838 1105 1381 1000 1438 1370 1041 1579 1156 1034 1752 1578 1594 1024 1167 1691 1069 1966 1673 1965 1346 1104 1431 1971 1133 1980 1796 1230 1370 1138 1158 1258 1989 1277 1023 1083 1899 1036 1474 1013 1127 1595 1190 1485 1513 1837 1454 1106 1798 1976 1259 1377 1120 1451 1287 1674 1642 1256 1011 1335 1822 ข่าวงานธุรการ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวงานธุรการ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อหมึกอิงค์เ..

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุม..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ นำนัก..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมผู้เรีย..

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อวัสดุจัดกิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสมุดพกปก PVC

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา รายการจ้างทำสมุดพกปก PV..

ประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำนัก..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์

ประกาศเผยแพร่ข้อมุลสาระสำคัญของสัญญา รายการจัดซื้อดอกไม้ประด..

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุจัดทำแบบทดส..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ..