ข่าวงานธุรการ

ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอ..

ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชน..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนหัวใจ Strong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจัดค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนหัวใจ S..

สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุจัดค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนหัวใจ Strong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบการปรุงอาหา..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบการปรุงอาหาร สำหรับการเป็นผู้รับจ้างเหมา ทำอาหารกล..

การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

สาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบพิเศษ

สาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยวิธีเฉพาะเจ..

ขอซื้อขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ..

ขอซื้อขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2533

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ ..

ราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวัน..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..