ข่าวงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบการปรุงอา..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบการปรุงอาหาร สำหรับการเป็นผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางว..

ขออนุมัติใช้ราคากลาง และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคาก..

ขออนุมัติใช้ราคากลาง และขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนร..

ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ป..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำ สพป./สพม ด้วยวิธีประกวดราค..

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลา..

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น..

ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน..

ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำสพม./สพป.โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลาง..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลา..

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลาง..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลา..

​ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น..