ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอัง..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยวิธี..

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ..

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจา..

ประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการจัดการแข่งขั..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระด..

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลป..

ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลป..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้..

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม..

ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศ..

ผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าเครื่องเสียงใช้ในการจัดการแข่งขัน..

ผู้ได้รับการคัดเลือกการเช่าเครื่องเสียงใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีกา..

​ผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ใช้ในการจ..

​ผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลป..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเ..

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปห..

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเค..

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อพัสดุโครงการบ้านนักวิทย..

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อพัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่..