1584 1718 1382 1319 1467 1094 1082 1436 1740 1569 1463 1439 1369 1989 1168 1600 1837 1950 1847 1005 1674 1551 1862 1778 1032 1875 1582 1609 1585 1438 1155 1390 1167 1390 1000 1057 1904 1363 1579 1057 1630 1178 1485 1650 1079 1626 1878 1019 1660 1200 1756 1799 1170 1458 1242 1658 1775 1683 1039 1663 1488 1909 1383 1591 1537 1141 1731 1158 1447 1245 1345 1987 1912 1250 1298 1131 1075 1726 1157 1266 1436 1282 1837 1114 1461 1571 1796 1261 1424 1761 1266 1892 1074 1362 1435 1081 1465 1024 1028 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

สงกรานต์วิถีสุข ปงสนุกร่วมสืบสาน

สงกรานต์วิถีสุข ปงสนุกร่วมสืบสาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติ O-Net คะแนน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติ O-Net คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แ..

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่..

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่มีผลการสอบ O-N..

สหกรณ์ร้านค้าเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละและชุดพื้นเมือ..

สหกรณ์ร้านค้าเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละและชุดพื้นเมือง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบแจ้งเหตุของ MOE Safety Center “สถานศ..

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบแจ้งเหตุของ MOE Safety Center “สถานศึกษาปลอดภัย” โรงเรียนบ้านปงสนุก