ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร..

ขอเชิญร่วมงานการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครื..

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN DAY 65 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 256..

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ASEAN DAY 65 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ..

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชกา..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการ เป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธ..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวช..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมครูวิชาการโรงเรียนในสังกั..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอำเภอเมือง 2

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกนำ..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้..

ปงสนุกสถานศึกษาที่น่าอยู่...

ปงสนุกสถานศึกษาที่น่าอยู่...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้น ป..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย นักเรียนชั้น ป.4/7 โรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ได้รับรางวัลช..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกแ..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สั..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดกลุ่มอำเภอเมือง 2