1140 1076 1683 1591 1829 1613 1437 1121 1724 1740 1153 1087 1595 1166 1583 1103 1459 1452 1673 1092 1488 1084 1484 1445 1395 1031 1594 1072 1694 1248 1972 1669 1510 1154 1594 1781 1137 1585 1378 1411 1637 1755 1314 1640 1254 1205 1698 1891 1192 1580 1498 1398 1307 1635 1328 1659 1947 1229 1360 1542 1072 1433 1788 1745 1821 1475 1199 1837 1676 1486 1119 1491 1646 1212 1018 1055 1440 1971 1415 1279 1467 1875 1655 1720 1286 1783 1922 1870 1630 1310 1054 1510 1988 1623 1760 1379 1356 1658 1842 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ประเมินความพร้อมโครงการห้องเร..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ประเมินความพร้อมโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP: Mini English Program)

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล..

เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศ..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini E..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ME..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่รับสมัครนักเรียน แบบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำหรับการสมั..

สถานที่รับสมัครนักเรียน แบบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำหรับการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2-3 และประถ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เปิดระบบรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เปิดระบบรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2-..

รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงและขยายการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256..

แจ้งเปลี่ยนแปลงและขยายการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนมาสมัครเรียนห้องเ..

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนมาสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (หลักสูตร MEP)

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) ในวั..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565