ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากส..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากส..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ..

มาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับของพื้นที่ควบคุมส..

มาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับของพื้นที่ควบคุมสถานการณ์

ศบค. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโวิด-19 ..

ศบค. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโวิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากส..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ..

เรียนเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ว..

เรียนเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎ..

การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ..

การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตารางการอบรมโปรแกรมช่วยสอนออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรโรงเรีย..

ตารางการอบรมโปรแกรมช่วยสอนออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง การปิดการเรียนการสอนแบบเรียน..

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (Onsite)

ผู้ที่มาจาก 34 จังหวัด เข้าลำปางต้องกักตัว เป็นเวลาอย่างน้อย..

ผู้ที่มาจาก 34 จังหวัด เข้าลำปางต้องกักตัว เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ตามมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ข..

การผ่อนผันและขยายเวลาในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1..

การผ่อนผันและขยายเวลาในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ร..

เชิญติดตามภาพเก่าหายาก เพื่อรำลึกถึงความทรงจำเก่าๆ ของโรงเรี..

เชิญติดตามภาพเก่าหายาก เพื่อรำลึกถึงความทรงจำเก่าๆ ของโรงเรียนบ้านปงสนุก