1818 1529 1406 1798 1560 1280 1612 1331 1858 1759 1468 1107 1698 1522 1792 1043 1222 1992 1030 1116 1348 1540 1209 1626 1433 1050 1276 1088 1006 1166 1449 1882 1023 1322 1087 1199 1390 1032 1397 1900 1544 1065 1436 1809 1540 1263 1643 1669 1853 1873 1743 1926 1431 1739 1131 1780 1950 1380 1183 1824 1486 1978 1063 1131 1095 1569 1601 1224 1557 1375 1553 1912 1712 1040 1618 1651 1378 1326 1538 1796 1169 1009 1344 1849 1958 1311 1897 1263 1581 1447 1696 1656 1575 1044 1762 1406 1260 1543 1283 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงซ่อมแซ..

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำนักเรียน)

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) โดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษา..

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเปิดสนามกีฬาโ..

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ในวันศุกร์ที่ 17 เดือน..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) ในวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 256..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โร..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 100% ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 256..

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร..

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวา..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA)

3 ไม่ สู้ภัยโควิด-19

3 ไม่ สู้ภัยโควิด-19

ทำอย่างไร? เมื่ออยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201..

ทำอย่างไร? เมื่ออยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เช็ค 5 อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราติด..

เช็ค 5 อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราติดโควิด-19 แล้วหรือยัง?

แผนเผชิญเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบผู..

แผนเผชิญเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียน 1 รายขึ้นไป