1217 1667 1540 1268 1654 1570 1612 1231 1202 1707 1744 1827 1001 1816 1296 1772 1544 1289 1822 1046 1871 1295 1155 1261 1091 1904 1921 1045 1058 1242 1535 1958 1509 1326 1281 1686 1358 1696 1161 1245 1297 1562 1091 1417 1493 1663 1003 1862 1240 1907 1445 1922 1321 1783 1350 1047 1896 1633 1020 1929 1562 1224 1355 1375 1276 1537 1982 1964 1892 1152 1176 1413 1497 1585 1923 1371 1982 1845 1129 1827 1371 1509 1598 1699 1000 1340 1891 1537 1059 1963 1796 1216 1193 1440 1018 1714 1547 1557 1117 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ ไปจนถึงวัน..

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ ไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เหลือเวลารับสมัครอีก 2 วันนะคะ

เหลือเวลารับสมัครอีก 2 วันนะคะ

ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนผ่านทาง 2 ช่..

ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนผ่านทาง 2 ช่องทาง

ที่นี่ปงสนุก เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่โร..

ที่นี่ปงสนุก เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านปงสนุก

สถานที่รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2565..

สถานที่รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ประเมินความพร้อมโครงการห้องเร..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ประเมินความพร้อมโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP: Mini English Program)

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล..

เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศ..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini E..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ME..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่รับสมัครนักเรียน แบบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำหรับการสมั..

สถานที่รับสมัครนักเรียน แบบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำหรับการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2-3 และประถ..