ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2564

เชิญติดตามรับชมรายการ >> ที่นี่ปงสนุก-Ep.3 ตอน "ปงสนุกสถานศึ..

เชิญติดตามรับชมรายการ >> ที่นี่ปงสนุก-Ep.3 ตอน "ปงสนุกสถานศึกษาน่าอยู่"

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2564 ครูภัทรวดี เวทธรรม ..

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2564 ครูภัทรวดี เวทธรรม และ ครูมยุรี คงแดง

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564

ไทม์ไลน์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้..

ไทม์ไลน์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ..

ยามค่ำวันนี้ ...ที่ปงสนุก แลเห็นสนพลิ้วไสวในยามค่ำ รั้วแดงดำ..

ยามค่ำวันนี้ ...ที่ปงสนุก แลเห็นสนพลิ้วไสวในยามค่ำ รั้วแดงดำความทรงจำในวันวาน ปงสนุกแห่งนี้เป็นตำนาน..

พื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ..

พื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการเยาวชนร่ว..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการเยาวชนร่วมมือ ร่วมใจ อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล..

กิจกรรมห้องสมุด เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่..

กิจกรรมห้องสมุด เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปผ่าน Google Form (กิจกรรมรักการอ่าน)