ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร..

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวา..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA)

3 ไม่ สู้ภัยโควิด-19

3 ไม่ สู้ภัยโควิด-19

ทำอย่างไร? เมื่ออยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201..

ทำอย่างไร? เมื่ออยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เช็ค 5 อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราติด..

เช็ค 5 อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราติดโควิด-19 แล้วหรือยัง?

แผนเผชิญเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบผู..

แผนเผชิญเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียน 1 รายขึ้นไป

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะดำเนินการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโ..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะดำเนินการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอ..

6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร..

6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงส..

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้..

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านป..

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20..

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระ..