ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุ..

เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี..

Timeline การเตรียมการเพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2..

Timeline การเตรียมการเพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เ..

เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม ..

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด เ..

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ก่อนเปิดเรียน..

ปฏิทินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned)

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ภาคเรียนที่ 1/2564

การปรับระดับพื้นที่ควบคุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช..

การปรับระดับพื้นที่ควบคุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยินดีต้อนรับ นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรี..

ยินดีต้อนรับ นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สู่ครอบครัวรั้วแดง-ดำ ด้วยค..

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO..

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำปาง

ประกาศปิด-เปิดเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

ประกาศปิด-เปิดเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

พลิกโฉมใหม่ รูปแบบห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก หลังที่ ..

พลิกโฉมใหม่ รูปแบบห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก หลังที่ 2 ที่จะได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ ตั้งอยู่..

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ได้รับรางวัลจากการคั..

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Pra..

เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประส..

เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม แ..