ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร..

6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงส..

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้..

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านป..

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปงสนุกจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20..

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระ..

แนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์กา..

แนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..

ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้..

ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ใน..

แนะนำฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก และภารกิจ ขอบข่ายงานที่รับ..

แนะนำฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก และภารกิจ ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งโรงเรียน ฯ มีฝ่ายบริหารครบตาม..

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้านจะเปิดจำหน่ายชุดพื้นเ..

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้านจะเปิดจำหน่ายชุดพื้นเมืองและชุดพละ ในวันเสาร์ ที่ 30 และวันอา..

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญระดมทุน เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเ..

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญระดมทุน เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 11 หลัง

แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ 2564 ภายใต้สถานการ..

แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า..

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือส..

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564