ข่าวประชาสัมพันธ์

ศบค. ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ..

ศบค. ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่..

เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนบ้านปงส..

เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนบ้านปงสนุก เร็วๆนี้

ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 เร็วๆ นี้

ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 เร็วๆ นี้

สวัสดีปีใหม่ ปี 2565

สวัสดีปีใหม่ ปี 2565

โรงเรียนบ้านปงสนุกขอส่งความสุข ในวันสุดท้ายของปี2564 แด่ทุกท..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขอส่งความสุข ในวันสุดท้ายของปี2564 แด่ทุกท่าน

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด..

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ภาพวาดฝาผนัง เพื่อเป็..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ภาพวาดฝาผนัง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน เป็นภาพเกี่..

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงซ่อมแซ..

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ำนักเรียน)

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) โดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษา..

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเปิดสนามกีฬาโ..

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ในวันศุกร์ที่ 17 เดือน..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) ในวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 256..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โร..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 100% ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 256..