ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) โดย ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษา..

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเปิดสนามกีฬาโ..

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ในวันศุกร์ที่ 17 เดือน..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) ในวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 256..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โร..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 100% ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 256..

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร..

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวา..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agree..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA)

3 ไม่ สู้ภัยโควิด-19

3 ไม่ สู้ภัยโควิด-19

ทำอย่างไร? เมื่ออยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201..

ทำอย่างไร? เมื่ออยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เช็ค 5 อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราติด..

เช็ค 5 อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราติดโควิด-19 แล้วหรือยัง?

แผนเผชิญเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบผู..

แผนเผชิญเหตุ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีพบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียน 1 รายขึ้นไป

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะดำเนินการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโ..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะดำเนินการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอ..