ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2-..

รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงและขยายการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256..

แจ้งเปลี่ยนแปลงและขยายการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนมาสมัครเรียนห้องเ..

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนมาสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (หลักสูตร MEP)

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) ในวั..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญจน์ณิชา ชัยวงศ์ปกรณ์ นักเรียนชั..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญจน์ณิชา ชัยวงศ์ปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิ..

ขั้นตอนการสมัครเรียนแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนใ..

ขั้นตอนการสมัครเรียนแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านปงสน..

เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านปงสนุก

ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 จะเริ่มเปิดระ..

ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 จะเริ่มเปิดระบบตามปฏิทินการรับนักเรียน

ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั..

ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 24..

เชิญชวนผู้ปกครองติดตามรายละเอียดข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ของโรงเร..

เชิญชวนผู้ปกครองติดตามรายละเอียดข้อมูล กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านปงสนุก ผ่านช่องทาง www.pongsanook..

ขอเชิญติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256..

ขอเชิญติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ www.pongsanook.ac.th

คิดถึง...ปงสนุก

คิดถึง...ปงสนุก