ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดั..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดั..

ประชาสัมพันธ์วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการสอบ O-N..

การจับฉลากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีก..

การจับฉลากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 256..

เหลือเวลาอีก 3 วัน การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ..

เหลือเวลาอีก 3 วัน การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) ไม่เว้น..

แนะนำประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565

แนะนำประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านปงสนุกรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลห้องเรียนปก..

โรงเรียนบ้านปงสนุกรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคปกติ

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคปกติ

ปงสนุก สถานศึกษาน่าอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล ใส่ใจคุณธรรม

ปงสนุก สถานศึกษาน่าอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล ใส่ใจคุณธรรม

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ ไปจนถึงวัน..

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ ไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565