ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติ O-Net คะแนน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติ O-Net คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แ..

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่..

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ที่มีผลการสอบ O-N..

สหกรณ์ร้านค้าเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละและชุดพื้นเมือ..

สหกรณ์ร้านค้าเปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละและชุดพื้นเมือง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบแจ้งเหตุของ MOE Safety Center “สถานศ..

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบแจ้งเหตุของ MOE Safety Center “สถานศึกษาปลอดภัย” โรงเรียนบ้านปงสนุก

เรียนเชิญผู้ปกครอง ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ชั้นอนุบ..

เรียนเชิญผู้ปกครอง ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565