1601 1519 1528 1833 1202 1072 1631 1539 1567 1962 1726 1658 1470 1500 1073 1351 1583 1020 1269 1493 1744 1007 1685 1003 1871 1460 1502 1125 1380 1128 1057 1705 1141 1418 1002 1831 1259 1545 1698 1206 1915 1741 1984 1378 1864 1581 1112 1413 1528 1407 1925 1111 1838 1273 1434 1483 1404 1901 1941 1271 1134 1705 1832 1418 1769 1970 1753 1505 1874 1416 1099 1997 1935 1853 1671 1562 1146 1077 1911 1909 1327 1289 1032 1734 1939 1257 1562 1114 1300 1976 1329 1646 1779 1839 1430 1963 1501 1998 1477 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกร..

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกระดับชั้น

โรงเรียนบ้านปงสนุก สวัสดีปี๋ใหม่เมือง

โรงเรียนบ้านปงสนุก สวัสดีปี๋ใหม่เมือง

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษ..

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส..

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการเพชรล้านนา ป..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 3 เพชรจังหวัด

เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละ และชุดพื้นเมือง ​ตั้งแต่วั..

เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละ และชุดพื้นเมือง ​ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ณ สหกรณ์โร..

ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่..

ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 และนักเรียนที่ได้คะแนนส..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิ..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปา..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญว..

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียนเทียบร..

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียนเทียบระดับประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ..