ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียน On Site 100% อย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาต..

เปิดเรียน On Site 100% อย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

ฟ้าเอ๋ย ฟ้าหลังฝน

ฟ้าเอ๋ย ฟ้าหลังฝน

โรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันก..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเ..

Back to school เปิดภาคเรียนวันแรก 17 พฤษภาคม 2565

Back to school เปิดภาคเรียนวันแรก 17 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กๆ ฉีดวัคซีน ขวดฝาสีส้มก่อนเปิดเท..

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กๆ ฉีดวัคซีน ขวดฝาสีส้มก่อนเปิดเทอม

ประชาสัมพันธ์วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ใน..

ประชาสัมพันธ์วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

เปิดเรียน On site 100% อย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาต..

เปิดเรียน On site 100% อย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T 1V

ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T 1V

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมรับชมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภา..

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมรับชมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง You..

โรงเรียนบ้านปงสนุกสู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 6-6-7

โรงเรียนบ้านปงสนุกสู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 6-6-7

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย ที่มีผลการท..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญานุช ลังกาเปี้ย ที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ N..

ตารางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม เข็ม 2 สำหร..

ตารางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สูตรฝาสีส้ม เข็ม 2 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษ..