ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่..

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

รับชมบรรยากาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2564

เชิญรับชมบรรยากาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 ได้ที่รายการ...ที่นี่ปงสนุก

QR-Code ชำระค่าบำรุงการศึกษา

QR-Code ชำระค่าบำรุงการศึกษา

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนบ้านปงสนุก

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนบ้านปงสนุก

เว็บไซต์โฉมใหม่ของโรงเรียนบ้านปงสนุก

เว็บไซต์โฉมใหม่ของโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะคะ

ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีที่ผู้ปกครองหรือบุคคลในค..

ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีที่ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวมาจากพื้นที่เสี่ยง

ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีที่ผู้ปกครองหรือบุคคลในค..

ช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีที่ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวมาจากพื้นที่เสี่ยง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 28 พฤษภ..

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การเปิดเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 #หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษา ตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารส..

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษา ตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื..

ช่องทางกิจกรรม Online สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน สามารถเล..

ประชาสัมพันธ์ช่องทางกิจกรรม Online สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสมัครใจ ร..