ภาพกิจกรรม

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบา..

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่กา..

ปฐมนิเทศนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อรับทราบแนวท..

ปฐมนิเทศนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน การประพฤติปฏิบัต..

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่า..

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลา..

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่..

ค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะคร..

มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรร..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เ..

ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครบรอบ 101 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมทอดผ้าป่าสามั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วั..

การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีก..

การนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณ..

รับมอบตู้ยาและกล่องยาสามัญ จากพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณะกรรมการสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม