ภาพกิจกรรม

ร่วมงานการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปีกา..

ร่วมงานการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ เงินอุดหนุนป..

ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำปีง..

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ด...

มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ด.ช.ทนุธรรม บุญยืน MEP 6/7 รางวัลเหรียญทอง..

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมส่งเส..

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และพัฒนาโรงเรีย..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.ลำปาง เขต..

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสพป.ลำปาง เขต 1 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 2

คัดเลือกนักเรียน อ.2(MEP) และ ป.1(MEP) รับสมัคร นักเรียน อ.1..

คัดเลือกนักเรียน อ.2(MEP) และ ป.1(MEP) รับสมัคร นักเรียน อ.1 (ห้องปกติ) ปีการศึกษา 2566

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศ..

การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมหาเสียงก่อนเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อ..

กิจกรรมหาเสียงก่อนเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ไ..

ประชุมคณะครูสายชั้นปฐมวัย เพื่อชี้แจงแนวนโบายแผนดำเนินงานการ..

ประชุมคณะครูสายชั้นปฐมวัย เพื่อชี้แจงแนวนโบายแผนดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยและส..

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อ..

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธนบดี แสงเมือง สามีของครูอรอมล แสงเมือง ค..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายธนบดี แสงเมือง สามีของครูอรอมล แสงเมือง ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/5 ณ วัดน้ำล้อม

ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..

ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565