1121 1226 1252 1397 1336 1686 1769 1931 1185 1512 1740 1012 1254 1065 1062 1383 1224 1932 1623 1007 1441 1571 1381 1323 1097 1653 1813 1691 1822 1584 1154 1035 1931 1344 1412 1543 1783 1624 1835 1481 1602 1492 1031 1954 1654 1823 1021 1566 1640 1380 1136 1248 1429 1578 1033 1680 1006 1183 1335 1813 1631 1200 1654 1161 1875 1268 1922 1958 1072 1857 1304 1217 1243 1386 1278 1501 1728 1921 1036 1676 1646 1752 1755 1440 1540 1977 1001 1413 1246 1441 1305 1345 1671 1827 1611 1385 1873 1778 1407 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ แม่เฟือง เกมส์ ป..

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ แม่เฟือง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และลูกเสื..

กิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

บริษัทสร้างการดี มอบถังน้ำดื่มจำนวน 50 ถัง ให้กับโรงเรียนบ้า..

บริษัทสร้างการดี มอบถังน้ำดื่มจำนวน 50 ถัง ให้กับโรงเรียนบ้านปงสนุก

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬากีฬากลุ่มสหวิทยาเขตบ้านค่า ประจำปีการศึกษ..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬากีฬากลุ่มสหวิทยาเขตบ้านค่า ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านสบค่อม

กิจกรรมวันคริสต์มาสภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมม..

กิจกรรมวันคริสต์มาสภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน และมอบเกียรติบัตร การ..

การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประ..

การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬายุวชนตำบลบ้านเอื้อม ประจำปี 2566 ณ สนามกี..

ร่วมพิธีเปิดงานกีฬายุวชนตำบลบ้านเอื้อม ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดง..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬานักเรียนโรงเรียนวัดน้ำโท้ง ประจำปี..

ร่วมประชุมการบรรยาย หัวข้อ กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ป..

ร่วมประชุมการบรรยาย หัวข้อ "กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์กว้างไกล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

มอบเกียรติกิจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมประจำปี 2566 ซึ..

มอบเกียรติกิจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมประจำปี 2566 ซึ่งโรงเรียนบ้านปงสนุกได้รับรางวัลประเภท อ..

การสอบทานการปฏิบัติงานสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ..

การสอบทานการปฏิบัติงานสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากหน่วยตรวจสอบภาย..