1879 1845 1444 1872 1356 1874 1661 1369 1059 1015 1720 1869 1810 1465 1664 1481 1706 1022 1793 1442 1503 1760 1213 1289 1514 1943 1508 1653 1579 1125 1431 1478 1200 1424 1259 1454 1468 1922 1575 1102 1862 1981 1536 1412 1149 1626 1799 1832 1922 1029 1166 1238 1010 1960 1747 1713 1414 1396 1088 1613 1910 1758 1110 1367 1234 1997 1597 1336 1122 1443 1604 1992 1444 1152 1981 1558 1347 1176 1401 1802 1134 1246 1288 1551 1021 1219 1056 1750 1499 1423 1822 1252 1667 1203 1977 1449 1495 1837 1283 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อ..

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะ อวยพรปีใ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะ อวยพรปีใ..

การปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนระหว่างอาคารเรียนสายชั้น ป. 4 – ..

การปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนระหว่างอาคารเรียนสายชั้น ป. 4 – ป. 6 โดยปรับพื้นผิวเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายสี..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกันขอพรจากผู้อำนวยการ..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกันขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำนวยการโรงเ..

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึ..

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สัมภาษณ์ผู้อำ..

ช่วงปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (on site) โรงเรียนบ้านปงสนุก..

ช่วงปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (on site) โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ปรับปรุงบริเวณที่พักผ่อนของนักเรียน ซ..

การปรับปรุงศาลาที่พักผู้ปกครองด้านประตูหลังโรงเรียน เพื่ออำน..

การปรับปรุงศาลาที่พักผู้ปกครองด้านประตูหลังโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ..

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกห้อง และพื้นที่ทุกจุดภายในโรงเรียน ซึ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสาย..

กิจกรรมหลากหลายวันคริสต์มาส 2564 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ตื่น..

กิจกรรมหลากหลายวันคริสต์มาส 2564 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ตื่นเต้น สนุกสนาน มีความสุขของนักเรียน ภายใต..