1274 1023 1356 1582 1457 1282 1394 1702 1691 1041 1291 1851 1644 1876 1981 1869 1253 1320 1177 1883 1861 1383 1092 1254 1787 1384 1467 1342 1727 1457 1353 1744 1146 1080 1022 1391 1565 1764 1767 1322 1978 1678 1771 1237 1404 1154 1744 1041 1785 1578 1718 1010 1860 1049 1627 1940 1879 1817 1574 1543 1402 1715 1670 1691 1877 1265 1973 1177 1707 1178 1716 1153 1875 1424 1165 1474 1229 1185 1462 1729 1644 1681 1499 1687 1640 1566 1974 1193 1943 1573 1138 1711 1440 1481 1150 1859 1271 1339 1365 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่งครูวุฒิชัย วงศ์เขียว เนื่องในโอกาสไ..

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่งครูวุฒิชัย วงศ์เขียว เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรี..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวกร..

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ..

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) เปิดรับสมัครตั้งแต่..

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ณ อาคารโดมอเ..

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะก..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก)..

ต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา..

ต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ที่มารายงานตัว ณ อาคารโดมอเนกประสง..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรีลัก..

ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรีลักณ์ ขันอาษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..

ลูกเสือสามัญ - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดิน..

ลูกเสือสามัญ - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2564

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรี..

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อประสาท ราชประสิทธิ์ สามีของคุณจุรีลักณ์ ขันอาษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้..

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เ..

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร..

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่ง นางกชกร เนียมท่าเสา เนื่องในโอกาสย..

ร่วมเป็นเกียรติเดินทางส่ง นางกชกร เนียมท่าเสา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ..

ลูกเสือสำรอง - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดิน..

ลูกเสือสำรอง - ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2564