1092 1180 1472 1233 1051 1677 1901 1911 1801 1199 1253 1919 1515 1829 1123 1801 1094 1126 1396 1901 1505 1000 1325 1818 1773 1332 1194 1912 1627 1389 1291 1530 1432 1404 1198 1578 1362 1486 1711 1284 1409 1285 1845 1577 1305 1127 1033 1601 1534 1418 1140 1323 1162 1378 1678 1132 1926 1574 1345 1606 1191 1862 1493 1170 1342 1894 1323 1684 1478 1723 1181 1484 1273 1858 1951 1811 1277 1456 1992 1474 1473 1595 1887 1492 1996 1556 1484 1412 1557 1761 1144 1106 1762 1553 1412 1735 1066 1659 1685 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรีย..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งโจ้ และโรงเรียนบ้านแม่เฟือง โรงเ..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 6/256..

ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุ..

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายอนันต์ เงาเดช เนื่องในโอกาสย้ายม..

เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายอนันต์ เงาเดช เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้า..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรีย..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ท่าน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเ..

ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสมโภช จำปาทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง..

ร่วมแสดงความยินดีแด่นายสมโภช จำปาทิพย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หอประชุม..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เพื่อเปิดการโลกทั..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เพื่อเปิดการโลกทัศน์ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา

การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประ..

การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 ศูนย์สอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬ..

ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาด..

ร่วมแสดงความยินดีแก่นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอ..

นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กล่าวอำลา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำ..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทัก..

นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวทักทาย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเร..

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

งานมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีง..

กิจกรรมส่งพี่กลับบ้าน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566