1256 1189 1184 1017 1316 1111 1228 1122 1858 1187 1795 1270 1203 1672 1743 1456 1491 1678 1666 1880 1266 1575 1061 1522 1516 1941 1299 1102 1541 1884 1930 1656 1213 1000 1751 1562 1688 1045 1863 1802 1315 1545 1047 1021 1989 1545 1730 1889 1101 1248 1186 1733 1987 1555 1823 1360 1038 1101 1446 1860 1408 1403 1463 1943 1445 1297 1549 1078 1514 1344 1635 1158 1334 1437 1748 1063 1402 1532 1449 1492 1836 1671 1361 1401 1586 1726 1562 1878 1142 1864 1729 1505 1284 1586 1900 1427 1823 1604 1238 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประกิจ ชุมสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประกิจ ชุมสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ได้ย้ายม..

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) พร้อมด..

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู เดินทางมาแสดง..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่..

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของ นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม และนางสา..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวท..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงแนวทาง ร่วมวางแผน ประสานความร่วมมือในการจัดก..

แสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา เนื่องในโอกาสได้รับ..

แสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ สอนเตจา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านปงส..

การประเมินวิทฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางดวงใจ สุวรรณวงค์ ประ..

การประเมินวิทฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางดวงใจ สุวรรณวงค์ ประเมินเพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 แ..

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำน..

รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมด้วยผ..

รองประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มเครือข่ายฯ ได้ร่..

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ..

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านป..

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ของปีการศึกษา 2565

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าพบ พ.ต.อ...

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุกทั้ง 4 ท่าน ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท ผู้กำกับ สภ.เมืองลำปาง เพื่อ..

มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ

มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ