1663 1233 1558 1358 1606 1440 1253 1240 1915 1591 1637 1757 1905 1795 1075 1801 1069 1130 1306 1040 1573 1297 1162 1409 1135 1295 1217 1830 1033 1222 1958 1306 1009 1299 1780 1004 1742 1970 1243 1304 1835 1667 1817 1037 1314 1954 1350 1751 1301 1250 1057 1292 1003 1233 1209 1704 1234 1234 1152 1253 1722 1208 1270 1611 1764 1581 1680 1604 1026 1681 1567 1092 1090 1834 1447 1835 1971 1727 1687 1129 1620 1019 1367 1682 1547 1150 1489 1632 1649 1112 1721 1674 1475 1316 1013 1383 1896 1409 1330 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับลูกเสือช..

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้กับลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 40 คน ณ ห้อ..

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเร..

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ปี ..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 ปี 2567 ณ สนาม PS Soccer Pro ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษา คบ.4 ปี ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระ..

ปฐมนิเทศนักศึกษา คบ.4 ปี ชั้นปีที่ 1 เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (รอบรู้งานครู)

รับทุนการศึกษา หลวงพ่อเกษม เขมโก เนื่องในวันครบรอบวันละสังขา..

รับทุนการศึกษา หลวงพ่อเกษม เขมโก เนื่องในวันครบรอบวันละสังขาร 28 ปี ณ มณฑปสถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษ..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญฤทธิ์ คำชุม บิดาของนางชไมพร กาใจ..

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณพ่อบุญฤทธิ์ คำชุม บิดาของนางชไมพร กาใจ ครูชำนาญการ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ..

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาค..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 3 (เป็นผู้ช่วยสอน) ภา..

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที..

บรรยากาศถ่ายรูปหมู่ คณะผู้บริหาร คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 นั่งรถม้า ท่องเมืองลำ..

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 นั่งรถม้า ท่องเมืองลำปาง

ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 แ..

ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 และคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมือง..