ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสาย..

กิจกรรมหลากหลายวันคริสต์มาส 2564 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ตื่น..

กิจกรรมหลากหลายวันคริสต์มาส 2564 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ตื่นเต้น สนุกสนาน มีความสุขของนักเรียน ภายใต..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 ในชุด..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 ในชุดครุยสีแดงดำ เป็นสัญลักษณ์การเตรียมความพร..

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาต..

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโ..

โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ..

โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐา..

พิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเกียรติจาก นายสมพร ..

พิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับเกียรติจาก นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่ว..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่ของคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษ..

กิจกรรมถ่ายรูปหมู่ของคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ..

การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จุดที่ 5 บริเวณ..

การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จุดที่ 5 บริเวณหลังธนาคารโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับปรุงเ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุย และ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึก..

การประชุมคณะครูและบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู..

การประชุมคณะครูและบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งในรูปแบบ On Site และรูปแบบออนไลน์ ผ..

การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต..

การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเล..

เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยช..

เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู..