1769 1289 1497 1551 1068 1350 1376 1665 1308 1025 1970 1792 1628 1970 1287 1831 1405 1679 1151 1026 1447 1374 1362 1884 1716 1957 1046 1608 1554 1868 1668 1260 1815 1229 1627 1089 1113 1823 1108 1639 1538 1865 1224 1471 1570 1237 1044 1192 1850 1140 1275 1871 1076 1607 1575 1855 1743 1253 1858 1194 1253 1490 1999 1878 1681 1066 1373 1035 1636 1597 1609 1773 1532 1293 1561 1399 1244 1521 1962 1334 1647 1821 1526 1278 1641 1476 1423 1470 1014 1130 1928 1772 1896 1700 1005 1374 1802 1960 1752 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ..

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวอรทัย วรรณสร และนางอุษา ..

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวอรทัย วรรณสร และนางอุษา ศรีทอง ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเ..

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และวางหรีด แม่สามีของคุณครูทานตะวัน อินต..

เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และวางหรีด แม่สามีของคุณครูทานตะวัน อินต๊ะขัน คุณแม่หวัน อินต๊ะขัน อายุ 71 ปี ได..

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย เนื่องในโอกาสย้ายไ..

ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สันติพงษ์ ชุ่มเชย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปงยางคก (..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวเมษิยา ขวัฐทอง คุณครูจากโ..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวเมษิยา ขวัฐทอง คุณครูจากโรงเรียนบ้านทุ่ง อ.งาว จ.ลำปาง ซึ่งได้ย้า..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อรับทราบแนวทาง..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อรับทราบแนวทางและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์ คุณ..

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์ คุณครูจากโรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ซึ่งได้ย้ายมาปฏ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมนักการ แม่บ้าน เพื่อวางแผนดำเนิ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมนักการ แม่บ้าน เพื่อวางแผนดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน ณ..

Welcome to Banpongsanook School ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุ..

Welcome to Banpongsanook School ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักเรียน พร้อ..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูฟ้า เรียงสูง นักเรียนชั้นประถมศ..

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูฟ้า เรียงสูง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อัน..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้ง..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุ..

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อการข..