ภาพกิจกรรม

โครงการปรับปรุงศาลาที่พักสำหรับนักเรียนด้านประตูด้านหลังโรงเ..

โครงการปรับปรุงศาลาที่พักสำหรับนักเรียนด้านประตูด้านหลังโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ดำเนินการปูพื้นด้วยกระเ..

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน เนื่อ..

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน เนื่องในสัปดาห์วันครู

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อ..

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะ อวยพรปีใ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะ อวยพรปีใ..

การปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนระหว่างอาคารเรียนสายชั้น ป. 4 – ..

การปรับปรุงบริเวณเกาะกลางถนนระหว่างอาคารเรียนสายชั้น ป. 4 – ป. 6 โดยปรับพื้นผิวเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายสี..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกันขอพรจากผู้อำนวยการ..

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกันขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้อำนวยการโรงเ..

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึ..

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สัมภาษณ์ผู้อำ..

ช่วงปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (on site) โรงเรียนบ้านปงสนุก..

ช่วงปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (on site) โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ปรับปรุงบริเวณที่พักผ่อนของนักเรียน ซ..

การปรับปรุงศาลาที่พักผู้ปกครองด้านประตูหลังโรงเรียน เพื่ออำน..

การปรับปรุงศาลาที่พักผู้ปกครองด้านประตูหลังโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ..

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกห้อง และพื้นที่ทุกจุดภายในโรงเรียน ซึ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศ..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุ..