1034 1310 1388 1135 1169 1539 1203 1713 1676 1213 1850 1883 1991 1437 1586 1113 1327 1570 1144 1435 1550 1145 1276 1388 1337 1690 1052 1000 1895 1217 1149 1859 1925 1796 1088 1951 1280 1244 1125 1910 1851 1466 1283 1321 1350 1036 1628 1174 1237 1464 1614 1023 1765 1646 1166 1338 1954 1712 1009 1779 1905 1252 1138 1393 1417 1529 1781 1335 1048 1887 1144 1574 1929 1674 1709 1843 1208 1138 1653 1822 1862 1658 1621 1269 1727 1662 1417 1624 1934 1073 1447 1251 1631 1235 1555 1841 1193 1767 1788 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math ..

แสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math และ Crossword ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการ..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดง..

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล Anu..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรี..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภั..

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมดอ..

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ดำ โรงเรียนบ้านปงสนุก

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภ..

มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ นางสาวภานุมาศ เคหะลุน วิชาเอกภาษาไทย จากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพ..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่..

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของภาคเรียนที่ 2/ 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชี้แจงนโยบาย..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เคร..

ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ นายสมบัติ ศิริวงศ์เครือ และนายธนายุทธ คำภีระ ที่ได้ย้ายมาดำรง..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) ชั้นประถมศึกษาปีท..

เด็กหญิงฉัตรวลี สมิทธิ์สมบูรณ์ (น้องอายซ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แบ..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภาคินี มั่งคั่ง ตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้..

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางภาคินี มั่งคั่ง ตำแหน่ง ครู ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลเ..

คณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุร..

คณะครูสายชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทน..

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก การร่วมพิธีฌาปน..