1551 1034 1594 1567 1353 1778 1077 1687 1523 1769 1487 1215 1004 1172 1983 1210 1113 1737 1768 1615 1495 1579 1968 1015 1498 1796 1924 1945 1371 1619 1987 1870 1583 1070 1088 1319 1666 1493 1923 1063 1436 1810 1329 1555 1147 1613 1327 1012 1060 1746 1448 1147 1842 1381 1151 1436 1747 1584 1875 1049 1582 1235 1918 1062 1631 1710 1984 1601 1458 1149 1274 1655 1457 1824 1809 1067 1529 1186 1072 1774 1158 1259 1315 1748 1980 1145 1347 1308 1289 1685 1612 1040 1498 1694 1315 1189 1178 1728 1486 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันเปิดภาคเรีย..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2565

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูใน..

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจามเทวี พร้อมคณะครูในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดกา..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษณะ โสตะ เนื่องในโอกาสได้รับการบ..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤษณะ โสตะ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ..

ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผน..

ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ..

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมคว..

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก คร..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 3/2565 และมีการมอบช่อดอกไม้เพื่อต..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางละออง ประเสริฐกุล อายุ 52 ..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางละออง ประเสริฐกุล อายุ 52 ปี ภรรยาของ คุณนพดล ประเสริฐกุล นักการภา..

ร่วมพิธีทำบุญงานศพคุณพ่อราชันต์ เชื้อคำลือ คุณพ่อของคุณครูพร..

ร่วมพิธีทำบุญงานศพคุณพ่อราชันต์ เชื้อคำลือ คุณพ่อของคุณครูพรรณี เชื้อคำลือ ที่บ้านทุ่งปง อำเภอเมืองป..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ของคุณครูกรกมล ปาล..

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานพิธีมงคลสมรส ของคุณครูกรกมล ปาลาศ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C..

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5..

กิจกรรมประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565..

กิจกรรมประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อรดน้ำ ดำหัว คณะผู้บริหารโรงเรียน แ..

รดน้ำ ดำหัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , อดีตผู้อำ..

รดน้ำ ดำหัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และอดีตข้าราชกา..