ภาพกิจกรรม

การอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม (Microsoft Teams) ..

การอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม (Microsoft Teams) ให้กับคณะครูห้องเรียน Mini English Progr..

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้ปร..

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้ประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศ..

มอบเงินทุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ..

มอบเงินทุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมในการจัด..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่ 3 ผ่าน Applic..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำน..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ คือ นางสาวจุรีรัตน์ จิตหาญ วิชาเอ..

ประชุมออนไลน์คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Progra..

ประชุมออนไลน์คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program และครูฝ่าย ICT ผ่านทางโปรแกรม Microso..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 การทำ C..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 การทำ Clip ประกอบการสอน ด้วยโปรแกรม Obs และการ ..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตรที่ 1 เรื่อง ก..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมไ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมร่วมกับคณะครูฝ่าย ICT ผ่..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมร่วมกับคณะครูฝ่าย ICT ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อวางแผนจัด..

การประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูพิมพ์พร สมทราย ..

การประเมินครูผู้ช่วย จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูพิมพ์พร สมทราย และคุณครูสุธาทิพย์ โพธิสาร

การประชุมครูสายชั้นอนุบาล 1 - 3 ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจง..

การประชุมครูสายชั้นอนุบาล 1 - 3 ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน

ประชุมคณะฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อวางแผนขับเคลื่อนก..

ประชุมคณะฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกด้าน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้..